Tnpsc General Tamil Part A – Uvamai Thodar

Tnpsc General Tamil Part A – Uvamai Thodar அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல் – பொறுமை, பொறுத்தல் அச்சில் வார்த்தாற் போல் – ஒரே சீராக அடியற்ற மரம் போல் – துன்பம், விழுதல், சோகம் அத்தி பூத்தாற் போல் – அறிய செல்வம் அரை கிணறு தாண்டியவன் போல் – ஆபத்து அலை ஓய்ந்த கடல் போல் – அமைதி, அடக்கம் அவளை நினைத்து உரலை இடித்தாற் போல் – கவனம் அழகுக்கு

Tnpsc General Tamil Part A – Vina Vidai

Tnpsc General Tamil Part A – Vina Vidai வினா ஒருவர் ஒரு செய்தியை பற்றி தெரிந்துகொள்ள மற்றொருவரிடம் கேட்பதே வினா என்பர்.  வினா வகைகள் 6 வகைப்படும். வினா குறித்து நன்னூல் பாடல் 385 குறிப்பிடுகிறது. அது. “ அறிவறி யாமை ஐயுறல்கொளல் கொடை ஏவல் தரும்வினா ஆறும் இழுக்கார்” அறிவினா அறியா வினா ஐய வினா கொளல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினா 1) அறிவினா தம் அறிவோடு பிறர் அறிவை

Tnpsc General Tamil Part A – Oli Verupadu

Tnpsc General Tamil Part A – Oli Verupadu கிணி – கைத்தாளம் கினி – பீடை கிண்ணம் – வட்டில், கிண்ணி கின்னம் – கிளை, துன்பம் குணி – வில், ஊமை குனி – குனிதல், வளை குணித்தல் – மதித்தல், எண்ணுதல் குனித்தல் – வளைதல் குணிப்பு – அளவு, ஆராய்ச்சி குனிப்பு – வளைப்பு, ஆடல் சாணம் – சாணைக்கல், சாணி சானம் – அம்மி, பெருங்காயம் சுணை –

Tnpsc General Tamil Part A – Oreluthu oru mozhi

Tnpsc General Tamil Part A  – Oreluthu oru mozhi ஓரெழுத்து ஒருமொழி ஓரெழுத்து ஒருமொழி பொருள் அ அழகு, சிவன், திருமால், எட்டு, சுட்டு, அசை, திப்பிலி ஆ ஆசாரம், அற்பம், மறுப்பு, நிந்தை, துன்பம், வியப்பு, இரக்கம், ஓர் இனம், சொல், வினா, விட சொல், பசு, ஆன்மா, வரை, நினைவு, உடன்பாடு இ அன்மைச்சுட்டு, இங்கே, இவன் ஈ அம்பு, அழிவு, இந்திரவில், சிறுபறவை, குகை, தாமரை, இதழ், திருமகள், நாமகள்,

Tnpsc General Tamil Part A – Tamil sole

Tnpsc General Tamil Part A – Tamil sole ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல் ஃபிளாஷ் நியூஸ் – சிறப்புச் செய்தி ஃபுட் போர்டு – படிக்கட்டு ஃபேக்நியூஸ் – பொய்ச்செய்தி ஃபேன் – மின்விசிறி ஃபோலியோஎண் – இதழ் எண் அகாதெமி – கழகம் அசெம்ளி – சட்டசபை அட்டெண்டன்ஸ் – வருகைப்பதிவு அட்மி~ன் – சேர்க்கை அட்லஸ் – நிலப்படச்சுவடி அட்லஸ் – நிலப்படத்தொகுப்பு அடாப்டர் – பொருத்தி அப்பாயின்ட்

Tnpsc General Tamil Part A – Adai mozhi Noolgal

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் – நூல் எட்டுத்தொகை நூல்கள் வேறு பெயர்கள் எட்டுத்தொகை எண்பெருந்தொகை நற்றிணை நற்றிணை நானூறு தூதின் வழிகாட்டி குறுந்தொகை நல்ல குறுந்தொகை குறுந்தொகை நானூறு ஐங்குறுநூறு பதிற்றுப்பத்து இரும்புக் கடலை பரிபாடல் பரிபாட்டு ஓங்கு பரிபாடல் இசைப்பாட்டு பொருட்கலவை நூல் தமிழின் முதல் இசைபாடல் நூல் கலித்தொகை கலி குறுங்கலி கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலி கல்விவலார் கண்ட கலி அகப்பாடல் இலக்கியம் அகநானூறு அகம் அகப்பாட்டு நெடுந்தொகை நெடுந்தொகை நானூறு நெடும்பாட்டு பெருந்தொகை நானூறு

Tnpsc General Tamil Part A – Adai mozhi

Tnpsc General Tamil Part A – Adai mozhi அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் – சான்றோர் திருவள்ளுவர் நாயனார் தேவர்(நச்சினார்க்கினியர்) முதற்பாவலர் தெய்வப்புலவர்(இளம்பூரனார்) நான்முகன் மாதானுபாங்கி செந்நாப்போதார் பெருநாவலர் பொய்யில் புலவன்(மணிமேகலை காப்பியம்) சீத்தலைச் சாத்தனார் தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூற்புலவன் திருத்தக்கதேவர் திருத்தகு முனிவர் திருத்தகு மகாமுனிவர் தேவர் நச்சினார்கினியர் உச்சிமேற்கொள் புலவர் நச்சினார்கினியர் தமிழ்மல்லி நாதசூரி செயங்கொண்டார் கவிச்சக்ரவர்த்தி ஒட்டக்கூத்தர் கவிராட்சசன் கவிச்சக்ரவர்த்தி காளக்கவி சர்வஞ்சக் கவி கௌடப் புலவர் கம்பர் கவிச்சக்ரவர்த்தி கவிப்

Tnpsc General Tamil Part A – Nool Nool Asiriyar

Tnpsc General Tamil Part A – Nool Nool Asiriyar நூல் – நூலாசிரியர் எட்டுத்தொகை நூல்கள் நூல்கள் தொகுத்தவர் தொகுபித்தவர் நற்றிணை தெரியவில்லை பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி குறுந்தொகை பூரிக்கோ தெரியவில்லை ஐங்குறுநூறு புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை பதிற்றுபத்து தெரியவில்லை தெரியவில்லை பரிபாடல் தெரியவில்லை தெரியவில்லை கலித்தொகை நல்லந்துவனார் தெரியவில்லை அகநானூறு உருத்திர சன்மனார் பாண்டியன் உக்கிரப்பெருவழுதி புறநானூறு தெரியவில்லை தெரியவில்லை   பத்துப்பாட்டு  நூல்கள்

Tnpsc General Tamil Part A | ethir sol

Tnpsc General Tamil Part A | ethir sol அகம் – புறம் அகவல் – கிட்டுதல் அஞ்சுதல் – அஞ்சாமை அடி – நுனி அடிமை – சுதந்திரம் அடைத்தல் – திறத்தல் அண்மை – சேய்மை அண்மை – தொலைவு, சேய்மை அமர்ந்து – எழுந்து அமுதம் – நஞ்சு அமைதி – ஆரவாரம் அமைதி – குழப்பம் அரிது – எளிது அரிய – எளிய அருகு – பெருகு அருகு

Tnpsc General Tamil Part A Pirithu Eluthu

Tnpsc General Tamil Part A Pirithu Eluthu அஃதில்லார் = அஃது + இல்லார் அஃதுடையார் = அஃது + உடையார் அஃறிணை= அல் + திணை அக்கனி = அ + கனி அங்கண் = அம் + கண் அங்கயற்கன் = அம் + கயல் + கண் அங்கன் = அம் + கண் அங்கை = அகம் + கை அச்செல்வம் = அ + செல்வம் அடற்களிறு =